Arcotrade expo stand

Аркотрейд е водещ доставчик на самозалепващи медии в България. В допълнение към ребрандинга за десет годишния юбилей на компанията, ние изработихме щанд, който лесно се трансформира и използва във всякакви изложбени пространства. Започнахме с 3D проект на модули, които могат да бъдат сглобени в различни конфигурации. Управлявахме целия процес, който включва лазерно рязане, огъване, заваряване, полиране, леене и монтаж. Използваните материали са алуминий и бетон.

Arcotrade is a leading provider of self-adhesive media in Bulgaria. In addition to the rebranding for the company’s 10th anniversary, they requested us to design a stand that is easily transformed and used in any exhibition space. We started with a 3D design of modules that can be assembled in different configurations. Then managed the whole process, which included laser cutting, bending, welding, polishing, casting and assembly. The materials used are aluminum and concrete.

Project 2016

Leave a Comment